Rudolf Steiners pædagogik,

Er anerkendt som en af de mest betydelige pædagogiske impulser i det 20. århundrede.
Der er nu omkring 870 Rudolf Steiner skoler fordelt på 60 nationer, over 60 lærerseminarer, ca. 51 pædagogseminarier og mere end 1600 børnehaver fordelt på 53 nationer.

Hvem var Rudolf Steiner?

Rudolf Steiner (1861 – 1925) var en naturvidenskabsmand med særlig interesse for at udforske menneskets åndelige og sjælelige impulser. Gennem sin forskning har Rudolf Steiner påvirket mange områder, f.eks. kunst, arkitektur, biodynamisk landbrug, homøopatisk medicin, samfundsliv, pædagogik og helse-pædagogik (pædagogik for udviklingshæmmede).
Rudolf Steiner kaldte sin livsvisdom for Antroposofi (Antropos = menneske; Sopfia = visdom) og har beskrevet den udførligt i omkring 6000 foredrag og ca. 20 grundbøger. Rudolf Steiner var kristen af grundholdning, men antroposofien, og dermed Steinerpædagogikken, er ikke knyttet til nogen religiøs retning. Det er en erkendelsesteori baseret på europæisk frihedsfilosofi, hvor menneskets fysiske, sjælelige og åndelige liv tænkes ind i et ikke-politisk og ikke-religiøst meningsunivers, hvor omsorg, tolerance og respekt er i centrum.
Den første Rudolf Steiner skole, “Freie Waldorf Schule”, blev grundlagt i 1919 i Stuttgart af cigaretfabrikanten Emil Molt. Rudolf Steiner blev i den forbindelse bedt om at skabe fundamentet for friskolen, så fabriksarbejdernes børn kunne få bedre forhold. I samarbejde med det første lærerkollegium udformede Rudolf Steiner en teoretisk og praktisk pædagogik, der tog udgangspunkt i barnets psykologiske udvikling og var baseret på det antroposofiske syn på barnets opdragelse og menneskets væsen.

[/fusion_builder_column_inner]

Glæde er at se hvordan at
solens gnister rammer vandet.

Se! De hede luftlag dirrer
der hvor havens guldsmed svirrer.

Sneen daler ned i totter-
er der noget der er flotter’?

Åhr- min tykke snemand vælter!
Det er fordi hans mave smelter.

Jord der lugter, sol i gården,
fugle – nu starter våren.

Giv dit barn en natur som gave,
førend det har lært at stave.

Lyse sjove bandomsminder
er en skat der aldrig svinder.

Fik du gode barndomsstunder,
går du aldrig rigtig under.

Barnet, som er glad og kåd,
si’r som voksen: jeg er noget.