VORES BØRN

DAGLIGDAGEN

OM MARKBLOMSTEN

VORES PÆDAGOGIK

(Åbnes som pdf-fil i et nyt vindue)

Nyttige sider

En daglig dag i Markblomsten byder på en masse leg, frisk luft og dejlig mad
Læs mere om vores dagligdag her >.
Rytmen i årets gang markeres ved at fejre hver måneds specielle kvalitet. Herudover holder vi en masse skønne årstidsfester. Læs mere om årets gang i Markblomsten her

Er du interesseret i at få dit barn meldt ind i Markblomsten? Ring og få tid til en indmeldelsessamtale på tlf. 40 27 64 68.

Markblomstens historie

I august måned i 1984 begyndte Rudolf Steiner børnehaven Markblomsten sit virke i Brabrand. Børnehaven blev oprettet af Rudolf Steiner-Børnehaveforeningen i Aarhus, som på det tidspunkt allerede havde oprettet og drev Rudolf Steiner børnehaven på Strandvejen.

Til at begynde med havde et forældrepar stillet lokaler i deres private villa i Brabrand til rådighed for børnehaven. I foråret 1985 flyttede børnehaven til en pavillon ved Rudolf Steiner Vestskolen på Holmstrupgårdsvej, mens de blivende lokaler blev færdiggjort.

Til nytår 1986 kunne børnehaven endelig flytte ind i huset der var opført til børnehaven af Rudolf Steiner Vestskoleforeningen. Huset bestod af tre grupperum med tilhørende garderober og toiletter samt en mindre samlingssal og kontor på 1. sal.

Børnehaven voksede nu stille og roligt fra i 1984 at have én gruppe til efterhånden i 1996 at have 45 børn fordelt på tre grupper.

Børnehaven blev drevet af Rudolf Steiner-børnehaveforeningen i Aarhus og blev udelukkende finansieret ved private midler.

I 1987-88 indledtes forhandlinger med Aarhus kommune om at opnå en form for offentligt tilskud til de tre Rudolf Steiner børnehaver, Solhjem på Strandvejen, Stjernehuset på Skejbyvej og Markblomsten på Holmstrupgårdvej. Børnehaven på Strandvejen fik tilskud i form af en puljeordning i 1994. Kommunen ville først køre en toårig prøveperiode inden de to øvrige kunne opnå tilskud. Markblomsten og Stjernehuset fik puljeordning i 1996.

I 1995 ophørte Rudolf Steiner-Vest skolen og børnehaven blev opsagt fra sit lejemål. Da børnehaven ikke vidste, om der ville komme et positivt eller negativt svar fra kommunen, måtte man bede alle forældre om at sikre sig pasningsmulighed på anden vis. Da kommunen endelig svarede positivt i juni 1996, var der 5 forældrepar der valgte at ville videreføre børnehaven.

Nu fulgte 2½ år i forskellige midlertidige lokaler og på trods af dette et langsomt voksende børnetal Så indgik børnehaven en lejeaftale af grunden på Skjoldhøjvej 15 med TST-Tennis, og vores hus blev opført med stor hjælp fra de daværende forældres, ansattes og bestyrelses side. I december kunne børnehaven flytte ind i et ikke helt færdiggjort hus på den nuværende adresse.

I foråret 2009 kom der en forespørgsel fra vores søsterbørnehave Stjernehuset, som er en integreret institution, fra Aarhus nord om hjælp. De havde lidt den samme skæbne som Markblomsten i sin tid; med Skolelukning og efterfølgende opsigelse fra de daværende lokaler. Stjernehuset havde fået en dispensation fra kommunen til at være i Antroposofisk Selskabs hus i Højbjerg, men dispensationen kunne nu ikke forlænges mere og fra august ville de stå uden noget sted at være.

Vi besluttede at lave en midlertidig sammenfletning af de to institutioner. Så i august flyttede Stjernehusets børn og pædagoger ind hos os. Der var 5 børnehavebørn og tre vuggestuebørn. De havde fået lov at være hos os til årets udgang, og kunne således arbejde videre på at finde en permanent løsning. Det lykkedes ikke for Stjernehuset at finde permanente lokaler i Aarhus kommune og Stjernehuset er pt. Forvandlet til en stordagpleje med adresse på Skjoldhøjvej 24 i Faurskov kommune.

Natten til d. 1. februar 2012 blev Markblomsten udsat for en påsat brand.

Det lykkedes hurtigt med hjælp fra Aarhus kommune at finde og leje lokaler i en kommunal institution på Bronzealdertoften i Aarhus vest.

Nu fulgte et større arbejde med at afklare skaderne på huset. Det mundede ud i at det blev besluttet at nedrive resten af bygningen, da der ellers ville være en stærkt forøget risiko for svampeangreb,

Det betød imidlertid at en nyopførelse skulle finde sted og dermed skulle der igen indhentes resultater af nabohøring, nedrivnings-, støbe-, og byggetilladelser. Det hele trak i langdrag, men endelig i slutningen af august 2012 påbegyndtes nedrivning og genopførelse af Markblomsten. Fredag d. 30. november kunne vi fejre adventsfest for børnene om formiddagen og rejsegilde, først for håndværkerne og senere på dagen med børn og forældre. Huset blev taget i brug i april 2013. Vi har nu et hus der lever op til gældende love for isolering, støjniveau mv.

Den 30. august 2018 gik lederen, der havde været med fra børnehavens begyndelse, på pension. En gammel æra var slut og en ny kunne begynde.

Hvorfor vælge Markblomsten

  • Glade børn
  • Vigtige relationer
  • Engagerede voksne
  • Kvalitet
  • Tryg hverdag