Forældre til børnene i Markblomsten

Når I vælger Markblomsten, vælger I et sted som tager del i barnets liv. Vores personalegruppe er engageret og ambitiøs omkring jeres børns trivsel. For at efterkomme vores høje målsætninger, er vi afhængige af et stort engagement og deltagelse fra forældrene.

Forældresamarbejdet

Forældresamarbejdet begynder med forældrenes første henvendelse til børnehaven. Det er vigtigt, at I som forældre har gjort et bevidst valg mht. børnehaven, da vores indbyrdes samarbejde er en forudsætning for at jeres barn får et godt børnehaveliv.

Når et barn begynder i Markblomsten, skal forældrene danne sig et billede af børnehavens liv, det daglige arbejde og pædagogisk praksis. Ved at få indsigt i rytme og arbejdsrutiner skabes en forståelse for hverdagen i børnehaven. Hvilke principper der er bag pædagogikken, og hvordan den viser sig i dagligdagen.

Markblomsten er et barndomsland, hvor der eksisterer mange naturvæsner såsom engle, dværge nisser og alfer.

Når tidspunktet for barnets begyndelse i børnehaven nærmer sig, kontakter vi forældrene og aftaler tid til en samtale. Disse samtaler afholder vi om formiddagen, og barnet skal med, så vi alle sammen kan danne os et første indtryk.

I løbet af samtalen gennemgår vi dagens, ugens og årets gang i børnehaven og vi fortæller om det særlige ved en Rudolft Steiner Børnehave.

Vi vil gerne høre barnets biografi fra graviditet til nu. Medbring gerne materiale fra vuggestue/dagpleje, såsom sprogvurdering og sus-rapporten. Barnets renlighed og særlige forhold gennemgås ligeledes.

Denne første samtale er ikke bindende. I skal som forældre have lov at sove på det, og melder så tilbage til os, om I ønsker pladsen. Dette skal ske inden for  3 dage, da vi ellers kan give pladsen videre til den næste på ventelisten.

Herefter taler vi om, hvordan vi lettest og bedst får overgangen fra dagpleje/vuggestue til at forme sig.
Erfaringerne viser, at det er en god ide hvis I kan besøge os nogle gange sammen med barnet, inden børnehavestart. Dette giver barnet mulighed for at hilse på børn og voksne i Markblomsten, og alt vil ikke synes helt nyt og ukendt på begyndelsestidspunktet.

En gang årligt vil I blive indkaldt til konsultation om jeres barn. Her taler vi ud fra sus- materiale, udarbejdet af Aarhus Kommune, samt vore egne iagttagelser; barnets tegninger og malerier etc. I er selvfølgelig altid velkomne til at bede om ekstra samtaler, hvis der opstår behov. Det samme vil vi benytte os af, hvis vi føler et behov for dette. Det er børnehavens intention, at beslutninger vedrørende barnets trivsel og udvikling skabes i dialog med forældrene.

Forældre/bedsteforældre må altid komme og være med til aktiviteter i dagligdagen. Desuden bliver I indkaldt til mindst et, men gerne to årlige forældremøder med fælles pædagogisk indhold.

Nogle år har vi afholdt forældremøder for en aldersgruppe særskilt.

2 lørdage årligt indkalder vi til forældrearbejdsdag, en i foråret og en i efteråret.

Sidst i august indkalder bestyrelsen til årsmøde i institutionen. 

I dagligdagen kan I følge med i aktiviteterne ved at læse opslaget om dagens gøremål og indhold på opslagstavlen.