Rudolf Steiners pædagogik,

Er anerkendt som en af de mest betydelige pædagogiske impulser i det 20. århundrede.
Der er nu omkring 870 Rudolf Steiner skoler fordelt på 60 nationer, over 60 lærerseminarer, ca. 51 pædagogseminarier og mere end 1600 børnehaver fordelt på 53 nationer.

Hvem var Rudolf Steiner?

Rudolf Steiner (1861 – 1925) var en naturvidenskabsmand med særlig interesse for at udforske menneskets åndelige og sjælelige impulser. Gennem sin forskning har Rudolf Steiner påvirket mange områder, f.eks. kunst, arkitektur, biodynamisk landbrug, homøopatisk medicin, samfundsliv, pædagogik og helse-pædagogik (pædagogik for udviklingshæmmede).
Rudolf Steiner kaldte sin livsvisdom for Antroposofi (Antropos = menneske; Sopfia = visdom) og har beskrevet den udførligt i omkring 6000 foredrag og ca. 20 grundbøger. Rudolf Steiner var kristen af grundholdning, men antroposofien, og dermed Steinerpædagogikken, er ikke knyttet til nogen religiøs retning. Det er en erkendelsesteori baseret på europæisk frihedsfilosofi, hvor menneskets fysiske, sjælelige og åndelige liv tænkes ind i et ikke-politisk og ikke-religiøst meningsunivers, hvor omsorg, tolerance og respekt er i centrum.
Den første Rudolf Steiner skole, “Freie Waldorf Schule”, blev grundlagt i 1919 i Stuttgart af cigaretfabrikanten Emil Molt. Rudolf Steiner blev i den forbindelse bedt om at skabe fundamentet for friskolen, så fabriksarbejdernes børn kunne få bedre forhold. I samarbejde med det første lærerkollegium udformede Rudolf Steiner en teoretisk og praktisk pædagogik, der tog udgangspunkt i barnets psykologiske udvikling.